Be yourself
Lifestyle

My Wishes For You

Nova godina je tu, i dok svi imamo lagani pritisak što sve želimo ostvariti i kakvi želimo biti ili možda ni ne znamo što želimo ostvariti, predlažem da prvo udahnete, izdahnete i izbacite osmijeh… Možemo nastaviti.

Svaka nova godina nosi sa sobom nove ali i stare želje. Činjenica je da nikad ne ostvarimo baš sve što želimo. To se događa najviše iz razloga jer ne vjerujemo sebi, strah nas je povući neke nove poteze i izaći iz svoje kutijice udobnosti. A onda smo žalosni ili frustrirani što nam ne uspijeva. Uz to se veže i osjećaj gdje stavljamo odgovornost na sve i svakoga da nas učini sretnim i zadovoljnim. Ali, znate vi već i sami da nitko i ništa neće promijeniti vas. To ćete učiniti VI, kada budete spremni za to.

Kroz istraživanje i razgovor s prijateljima shvatila sam da svi prolazimo iste stvari i da svima problem leži puno dublje nego mislimo.

2018. me počastila dalekim svijetom ali i određenim spoznajama za kojima sam dugo trčala. Nekima od vas će to prirodno doći, neki već sad sve znaju, a neke od vas će život pošteno odalamiti da vas probudi. Bez brige, sve je to za vaše dobro.

S vama želim podijeliti par stvari koje sam ja naučila u zadnjih par mjeseci.

Pogledaj u sebe (Upoznaj sebe).

Upravo sada imaš pitanja na koja želiš odgovor. Osjećaš da nije sve na svome mjestu. Osjećaš to nešto u sebi što ti treba da budeš sretan. Tražiš odgovore u drugim ljudima, pokušavaš napraviti kvantnu fiziku od toga a ponekad se zadovoljiš s time da je život jednostavno takav i nastaviš dalje se tako osjećati jer jednostavno ne znaš kako. A da ne spominjem koliko puta si se pitao famozno pitanje “Tko sam ja?”.

NAUČILA SAM OVO: Pogledaj u sebe. U tebi su apsolutno svi odgovori. Nemoj komplicirati, vrlo je jednostavno. Samo se pitaj što TI sad želiš? Ne tvoja djeca, ni dečko, ni prijatelji, nego što TI želiš? Što bi tebe sad usrećilo da znaš da je moguće? Što želiš raditi? Što te čini nesretnim? Ti već sve znaš, kao što sam i ja znala. Ali imaj na umu da je potrebno vrijeme, što me dovodi do sljedećeg.

Uzmi si vremena.

Kada imamo problem ili bilo šta što nas muči želimo to odmah riješiti pod svaku cijenu. Paničarimo. Grčevito se držimo za to. Brinemo i strahujemo. Imamo očekivanja da rješenje mora doći odmah.

NAUČILA SAM OVO: Ponekad moraš osjetiti težinu problema – moraš osjetiti bol! Ponekad te mora toliko boljeti da osjećaš kao da neće biti bolje. Ali bit će, vjeruj mi! Stvarima će trebati samo vremena. Vrijeme u kojem ćeš prihvatiti sve loše što ti se događa i u kojem ćeš shvatiti da ne može biti toliko loše da poslije ne bi bilo još bolje. Zagrli to vrijeme jer ono će te izliječiti. Otpusti i vjeruj.

Ne zatvaraj se u sebe.

Što god prolaziš i koliko god misliš da te nitko neće razumjeti, izađi van i pričaj s prijateljima. Često ne pričamo o svojim problemima jer se bojimo da će to netko iskoristiti protiv nas, da će vidjeti kako smo slabi i da ćemo ispasti lošiji od drugih ljudi. Vjeruj mi, svi prolazimo ista sranja. I svi se međusobno trebamo.

NAUČILA SAM OVO: Ako se zatvaraš u sebe može ti biti samo još gore. Kada pričaš s prijateljima, osjećat ćeš se beskonačno bolje, možda ćeš čuti neki dobar savjet, a upravo takva situacija će vas još više zbližiti. Nemoj se bojati priznati svoje probleme i slabosti jer i drugi prolaze apsolutno iste stvari. A ako će te netko i osuđivati, shvati da ta osoba jednostavno nije još spremna prihvatiti svoje probleme ili budi sretan jer si jednog otpisao s liste prijatelja.

Riskiraj biti svoj.

Jedna od tipičnih situacija je gdje si se bojao reći svoje mišljenje. Bojiš se pokazati tko si, što TI želiš, što TI voliš. Bojiš se pokazati svoje slabosti. Bojiš se drugačije obući. Bojiš se staviti taj ruž za usne i nabaciti potpetice za običan dan. Bojiš se ispasti drugačiji u bilo kojem segmentu. A sve to jer se bojiš osuda od strane drugih.

NAUČILA SAM OVO: Kada pokušavaš biti kao drugi uvijek ćeš biti nezadovoljan. Skupljanjem djelića drugih da bi izgradio sebe učinit ćete da se osjećaš još gore. Zašto? Zato što to nisi ti! To neka ti bude znak. Ne boj se izložiti. Budi jednostavan. Budi iskren prema sebi i prema drugima jer tada ćete ljudi najviše cijeniti! Što si više svoj, sve više ćeš biti sretan, više ćeš voljeti samog sebe, imati više samopouzdanja i biti više posebniji. Stoga MOLIM TE, budi svoj! Obećajem ti da ćeš se svidjeti samom sebi!

Voli sebe.

S ovime ne želim reći da se zadovoljiš s onime što imaš. Ne želim reći da prihvatiš sve svoje mane. Ne želim reći da ne radiš na samom sebi.

NAUČILA SAM OVO: I još uvijek učim. Najteža stvar je voljeti sebe u potpunosti jer smo istodobno svoji najveći kritičari. Ono što želim reći ovime je da voliš samog sebe toliko jako da se usudiš boriti i raditi na stvarima koje TI voliš. Voli se toliko jako da želiš popraviti svoje mane i napredovati u svakome smislu. Voli se toliko jako da vjeruješ da će sve biti dobro. Voli se toliko jako da negativnu misao zamijeniš pozitivnom. Ali opet, za sve treba vremena. Ako radiš na tome, doći ćeš do toga. VOLI SAMOG SEBE JER TREBAŠ SAMOM SEBI. Kada samog sebe voliš, čuda se događaju.

Ne osuđuj.

Ovo svi olako napravimo. Osuđivanjem drugoga nesvjesno se tapšaš po ramenu da nisi ti jedini “loš” ili nesvjesno razmišljaš kako postoje “gori” od tebe.  Osuđujući druge sebe stavljaš u poziciju da si bolji od drugoga. Ne ulazi u ove poslove.

NAUČILA SAM OVO: Ponekad ćeš poduzimati stvari koje će ispasti loše, koje će povrijediti ili naštetiti drugima, ne zato što želiš loše nego zato što nisi znao drugačije. Možda zato što prolaziš kroz stresno razdoblje u kojem ne možeš smisleno donositi odluke. Pa će te osuditi ili ćeš ti osuditi drugoga. Svatko, ali baš svatko prolazi kroz neku svoju borbu koja nas nekad čini lošima, odsutnima, nestrpljivima, bezvoljnima za kavu i druženje. Stoga ne osuđuj, jer nemaš pojma kakvu bitku druga osoba vodi u glavi. Kada ovo osvijestiš, više ćeš razumjeti ljude, sebe i imati razumijevanja za druge. Drugim riječima, postat ćeš bolja osoba za druge i za sebe.

Budi ljubav.

Kada si suprotno od ljubavi loše se osjećaš. Frustriran si. Padaš u depresiju. Bolestan si. Osuđuješ. Ljubomoran si. Nezadovoljan si. Bezvoljan si. Nesretan si.

NAUČILA SAM OVO: Sve što radiš, radi s ljubavlju – lakše je. Sve što misliš, misli s ljubavlju – pozitivniji si. Sve što želiš, želi s ljubavlju – sretniji si i imat ćeš još više ljubavi. Da je ne znam kakav izazov pred tobom, daj sve od sebe i radi sve s ljubavlju. Vjeruj mi ishod će ti biti toliko bolji. Kada djeluješ s ljubavlju, tada više vjeruješ u sebe. Mijenjaš sebe. Na kraju, ljubav je ono za čim čezneš svaku sekundu, svaku minutu, svaki sat i svaki dan.
Budi ljubav!

Pogledajte u sebe, otkrijte sebe. Budite dobri prema sebi i drugima. Zapišite te ciljeve na papir jer će vam ispariti iz glave. Radite na sebi puno! Budite jednostavni. I budite ljubav.

Želim vam svima predivnu 2019., punu samospoznaja, ostvarenja, dobrih ljudi oko vas, mira u vama i beskonačne ljubavi.

Be yourself, love yourself.

The new year is here, and while we all have a slight pressure to figure out what we want to achieve and what we want to be or maybe we don’t even know what we want to achieve, I suggest that you first breathe, exhale and throw a smile … Now we can continue.

Every new year brings with it new and old wishes. The fact is that we never achieve everything we want. This is mostly due to the fact that we don’t believe ourselves, we fear some new challenges and of getting out of our comfort box. And then we’re sad or frustrated that it doesn’t work. Also, there is that feeling where we put the responsibility on everyone and everything to make us happy.  But you already know that nobody and nothing will change you. YOU will do this when you’re ready for it.

Through exploration and conversation with friends, I realized that we all went through the same things and that everyone’s problem lies far deeper than we think.

2018 gave me a chance to travel in some different world but also gave me certain cognitions I had been running for a long time. Some of you will naturally come to it, some already know it all, and some of you will find out on the hard way. No worries, that’s all for your good.

I want to share with you a few things I’ve learned in the last few months.

Look inside yourself (Find yourself)

Right now you have questions for which you want the answer. You feel it’s not all in your place. You feel something is missing for you to be happy. You’re looking for answers in other people, trying to make quantum physics out of it, and sometimes you’re satisfied that life is just that and you continue to feel that way because you just don’t know how. Not to mention how many times you have asked the famous question “Who am I?”.

I LEARNED THIS: Look inside yourself. There are all answers. Don’t complicate, it’s very simple. Just ask what do YOU want now? Not your kids, not your boyfriend or friends, but what YOU want? What would make you happy now if you know it’s possible? What do you want to do? What makes you unhappy? You already know that you only have to be brave to admit it! You already know everything, just as I knew. But keep in mind that you will need time, which brings me to the next.

Take your time.

When we have a problem or anything that is bothering us we want to get rid of it at any cost. We panic. We hold fast to it. We fear. We have expectations that the solution must come right away.

I LEARNED THIS: Sometimes you have to feel the weight of the problem – you have to feel the pain! Sometimes you have to suffer so much that you feel like it will not be better. But it will be, believe me! Things just need time. The time where you will accept all the bad things that happen to you and in which you will realize that it can’t be so bad that afterward wouldn’t be even better. Enjoy that time, because it will heal you.

Don’t close yourself off (from others).

Whatever you go through and how much you think no one will understand you, come out and talk to your friends. We often don’t talk about their problems because we’re afraid someone will use it against us or see how we’re weak and worse than other people. Believe me, we all go through the same shit. And we all need each other.

I LEARNED THIS: If you close yourself off from others, you can only feel worse. When you talk to your friends, you feel infinitely better, you may hear some good advice, and that problem can make you much closer to your friend. Don’t be afraid to admit your problems and weaknesses because others going through the absolutely same things. And if someone is judging you because of your problem, then this person is just not ready to accept their own problems or you can be happy because you can cross off him/her from a friend list.

Risk to be yourself.

A typical situation where you’re afraid to express your opinion. You’re afraid to show who you are, what you want, what you love. You’re afraid to show your weaknesses. You’re afraid to dress differently. You’re afraid to put that lipstick and put on the heels for an ordinary day. You’re afraid to turn out different in any segment. And all this because you’re afraid of being judged.

I LEARNED THIS: When you’re trying to be like others you will always be dissatisfied. By collecting the parts of others to build yourself, you will make yourself feel only worse. Why? Because that is not you! That can be a sign for you are doing something wrong. Don’t be afraid to expose yourself. Be simple. Be honest with yourself and others because then people will most appreciate you! The more you’re yourself, the more you will be happy, the more you will love yourself, have more self-indulgence and be more special. So, PLEASE, be yourself! I promise you will love yourself!

Love yourself.

And for that, I’m not saying to you to satisfy yourself with what you have now. I’m not saying to you to accept all your defects. I’m not saying to you to not work on yourself and to not strive for more.

I LEARNED THIS: And I’m still learning. The hardest thing is to love yourself completely because at the same time we’re our greatest critics. What I want to say is that you love yourself so much that you dare to fight and work on things that you love. You love yourself so much that you want to fix your defects and thrive in every aspect. You love yourself so much to believe that everything will be all right. You love yourself so much that you replace negative thought by a positive one. But, like for everything take your time. If you work on that, you will make it. LOVE YOURSELF BECAUSE YOU NEED YOURSELF TO YOU. When you love yourself, miracles happen.

Don’t judge.

We all doing it. Judging others, you unconsciously say yourself that you’re not the only “bad” one or unconsciously thinking that there are many of them “worse” than you. Judging others, you put yourself in a position that you’re better.

I LEARNED THIS: Sometimes you’re going to do things that will turn out bad, which will hurt or harm others, not because you want that to happen, but because you didn’t know differently. Maybe because you go through a stressful period in which you can’t make the decisions. And then they will judge you, or you will judge others. Everyone goes through some struggle that sometimes makes us absent, impatient, unwilling to socialize. So don’t judge, because you have no idea which battle other person going through. When you become aware of this, you will more understand people and yourself. In other words, you will become a better person for others and for yourself.

Be love.

When you are opposite to love you feel bad. You’re frustrated. You fall into depression. You are sick. You judge. You’re jealous. You are unhappy.

I LEARNED THIS: Everything you do, do it with love – it’s easier. Everything you think, think with love – you’re more positive. Everything you wish for, wish with love – you’re happier, and you will have even more love. If you have the biggest challenge, do your best and do it all with love. Believe me, the outcome will be so much better. When you act with love, then you believe in yourself. You change yourself. Finally, love is what you want every second, every minute, every hour, and every day.
Be love!

Look into yourself, discover yourself. Be good to yourself and to others. Write down these goals on the paper, or it will “evaporate” from your head. Work on yourself a lot! Be simple. And be love.

I want you all beautiful 2019., full of self-awareness, accomplishments, good people around you, peace in you and infinite love.2 Comments

  1. It works very well for me

  2. Thanks for the wonderful manual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *