Ninh Binh, Vietnam
Travel

Exploring Vietnam: Ninh Binh, (Cro & Eng Version)

Nakon proživljenog horora na Halong Bayu, o kojem sam pisala u prethodnom postu, nastavili smo svoje putovanje duž Vietnama.

Na redu je bio Ninh Binh. Nismo puno znali o njemu osim da ga trebamo vidjeti jer je prekrasan. Hm, pitala sam se je li ovo “Trebate vidjeti Ninh Binh ” slično onome “Trebate vidjeti Halong Bay.”

Stigli smo s našim frendovima Aoife i Leonom, a pri dolasku u hotel dočekao nas je vlasnik hotela koji je svoju kuću pretvorio u hotel. Bila je to ogromna kuća/hotel s prekrasnim i čistim sobama. Naglašavam riječ “čisto” s obzirom na to da se to ne vidi često u Vietnamu.
Vlasnik je bio pravi domaćin. Pristupačan i veseo. Nije ni čudno da se hotel i zove “Friendly Hotel”.

Sljedeće jutro vlasnik nam je dao mapu grada, preporučio koja mjesta posjetiti i uz to odlične savjete koji su nam kasnije svakako poslužili.

Ako ikada posjetite Vietnam, obavezno rentajte skuter. To je upravo najbolji način da razgledate Vietnam.

Uštedjeti ćete vrijeme, vidjet ćete hrpu toga, a osim toga jako je zabavno voziti se skuterom pokraj rižinih polja ili planinica. Za 150 000 donga iliti 40-ak kuna možete rentati skuter na 24 sata.

Ono što nije zabavno prilikom vožnje na skuteru je kada se oko vas odjednom nađe drugih 150 skutera. 150 skutera koji “sjede na trubi” i razvaljuju vam mozak. Voze kao da sutra ne postoji, svako ulijeće gdje stigne, pravila ne postoje.

Trebalo nam je vremena da se priviknemo da trubljenje u Aziji ne znači da radiš nešto krivo na cesti. Oni vas jednostavno trubljenjem obavještavaju da su oni na cesti. Zvuči čudno, but that’s just how they do it. Da možete osjetiti sekundu mog osjećaja straha prilikom preživljavanja na cesti, bilo bi vam sve jasno. Nešto slično kao u Indiji o čemu sam već pisala ovdje.

Jedna zanimljiva ali ne tako dobra činjenica je enormno zagađenje Vietnama. Do trenutka posjete Vietnamu nisam shvaćala ozbiljnost ovog problema.
Možete li zamisliti da svaki dan na ulicama osjećate takvu težinu prljavštine zraka dok udišete da vam postaje mučno? U Vietnamu svi nose maske upravo zbog toga.

Prošle godine je izmjereno da je zagađenost zraka u Vietnamu četiri puta veća od prihvatljive razine prema WHO. 

Upravo zbog toga su i nama maske bile neophodne, pogotovo na skuteru. Ne zato što je fora i želiš se furati na Vijetnamce nego zato što je postojala ozbiljna šansa da se ugušim na njihovim ulicama. Pretpostavlja se da je uzrok tome zagađeni zrak koji dolazi iz Kine i veliki broj skutera, jer skuteri su njihovo najčešće prijevozno sredstvo a ne auti.

Traveling Vietnam and big pollution

Nastavimo po prelijepom Ninh Binh-u. Mali gradić prepun rižinih polja. Ljudi s vijetnamskim kapicama na polju. Ljudi na skuterima prevoze ogromne ormare, frižidere i ostala čuda. Ninh Binh je prilika za osjetiti ruralan način života u Vietnamu. Ustvari kada sam zamišljala Vietnam, zamišljala sam ga upravo kao Ninh Binh.
Što se tiče samog centra grada, nije nas oduševio jer nismo imali što ni vidjeti.

Vietnam, kao i ostala mjesta općenito u Aziji, puna su hramova. Neki noviji izgrađeni hramovi nalaze se uglavnom na dostupnijim mjestima, dok starije hramove često možete naći izgrađene unutar špilja. Kako biste došli do njih, naravno morat ćete odraditi lagani kardio, ali vjerujte mi, vrijedi.
Hram koji smo mi posjetili  bio je unutar špilje. Otkrili smo ga skroz slučajno i sjećam se da smo se pentrali po stijenama kako bi ušli u njega. Izgledao je pomalo neugledno i prepun paučine. Imao je svoj oltar na kojem su uglavnom bili stari mirisni štapići koje oni koriste prilikom molitve. Sjećam se da su se iznad oltara nalazila neka mala vratašca koja su izgleda misteriozno, a i voljeli smo misliti kako se nešto misteriozno krije iza njih. Zvonimir i Leon su htjeli vidjeti što je iza tih vrata ali hvala Bogu nisu uspjeli. 🙂

Nastavili smo svoju vožnju prema Mua Cavesu, apsolutno savršenom mjestu.
Ovdje moram samo kratko napomenuti da prije odlaska iz hotela, vlasnik nas je savjetovao kako na Mua Cavesu ne trebamo plaćati parking i da se pazimo. Hm, ok.

Po dolasku, odjednom su nas zaustavili neki ljudi koji su bili u uniformama i rekli nam da se spakiramo i platimo parking. Bilo nam je to jako čudno s obzirom na to što nam je rekao vlasnik. Ali ti ljudi su bili u uniformama, bili su ozbiljni i nisu nam dali da produžimo na ulaz Mua Caves-a.
Tu je također bio jedan par iz Amerike koji je dijelio iste informacije kao i mi, o neplaćanju parkinga. Mi smo već bili blizu tog da odustanemo i platimo jer ipak ljudi djeluju ozbiljno, no par iz Amerike je bio ustrajan u tome da nećemo platiti parking. Nakon deset minuta navlačenja, počeli smo sumnjati da se radi o prijevari i samo smo prošli kraj njih iako su nam branili. Na kraju se stvarno ispostavilo kako se parking ne plaća te su se ti ljudi obukli u uniforme kako bi izgledali ozbiljnije i doslovno nam “ukrali” novac.

Kada ste turist u Aziji pokušat će vam na sve načine izmamiti novac. Ali gle, ljudi se trude (APP).

Mua Caves nas je oduševila. Naravno, i tu je bio odrađen kardio, al’ je vrh zato bio stvarno vrh. Do vrha su nas vodile stepenice koje su bile dosta strme i samo penjanje je trajalo oko 20-ak minuta. Na putu do gore su nam iskakale male koze, od nikud. Predivna scena, to je tak kad se nalazite u središtu prirode.

Bili smo strgani po dolasku na vrh, neki su ljudi i povraćali od tolikog napora, ali toliko je bilo predivno da nema smisla da opisujem, možete vidjeti na sljedećim slikama.

Traveling to Mua caves, Vietnam

Pri silasku s vrha ugledali smo jedan put koji je vodio u neku špilju. To je bila prava špilja, bilo je mračno i puno vode iz koje su izvirala velika kamenja koja su služila kao staza. Nisam si dala mira i morala sam hodati po tome. Priznajem, bilo je jako strašno hodati po tome jer jedino svjetlo nam je pružao mobitel a bio je potpuni mrak i bojala sam se da ne padnem u tu vodu za koju nisam znala koliko je uopće duboka. Na kraju smo došli do dijela koji nam se činio pretežak da bi nastavili dalje. Yes, odahnula sam!

Po dolasku u hotel, vlasnik nas je dočekao s ljubičastom rakijom od riže. Một hai ba vô eheeej – nazdravili smo po vijetnamski, jer zašto ne?

Sljedeći dan je bio dan za polazak na novo mjesto. Dan u kojem sam požalila što se nalazim u Vietnamu. Ali više o tome u mome sljedećem travel postu.

Je li netko od vas posjetio Vietnam i kakva su vaša iskustva? Pišite mi ispod u komentarima!

 

Banana Business, Vietnam

After the surviving horror at Halong Bay, which I wrote about in the previous post, we continued our trip to Vietnam.
Our next place was Ninh Binh. We didn’t know much about that city except recommendations told us it’s beautiful. Hm, I wondered if this “You need to see Ninh Binh.” was like “You need to see Halong Bay.”.

We came in Ninh Binh with our friends, Aoife and Leon. Upon arrival at the hotel, we were welcomed by the owner, who turned his house into the hotel. It was a huge house/hotel with beautiful and clean rooms. I emphasize the word “clean” as it’s not often seen in Vietnam.
The owner was a real host. Approachable and cheerful. No wonder the hotel is called “Friendly Hotel”.
The next morning, the owner gave us a city map, recommended the places to visit and gave us great tips that later served us.

If you ever visit Vietnam, you must rent a scooter. That’s the best way to explore Vietnam.

You will save time, see lots of it, and besides that, it’s very fun to ride a scooter next to the rice fields or mountains. You can rent a scooter for 24 hours for 150,000 dongs or $6.

What’s not so fun when driving on a scooter is when there are another 150 scooters around you. You hear a lot of honks all the time, and it can be so annoying. There are no rules, everybody driving like crazy. It took us time to get used to honks, and that it doesn’t mean you’re doing something wrong, they just like to announce their presence to everyone. That’s just how they do it. Something similar to India what I already wrote about here.

Another interesting but not so good fact is the enormous pollution in Vietnam. By the time I visited Vietnam, I did not realize the seriousness of this problem.
Can you imagine yourself walking down the streets and feeling that weight of air dirt as you breathe? In Vietnam, everbody wearing masks.

Last year it was estimated that air pollution in Vietnam was four times higher than the acceptable level by the World Health Organization.

That’s why masks were necessary, especially on the scooter. Not because you want to look cool and be like other Vietnamese, but because there’s a chance you could suffocate. That is probably because of China’s pollution that coming to Vietnam and because of lots of scooters, since scooter is their main vehicle.

Let’s continue to the beautiful Ninh Binh. A small town full of rice fields. People with Vietnamese hats working in fields. People on the scooters carry huge closets, fridges, and other things. Ninh Binh is an opportunity to feel the rural way of life in Vietnam. Actually, when I imagined Vietnam, I imagined it just like Ninh Binh.
We were not impressed with the city center because we didn’t have anything to see there.

Vietnam, as well as other places in Asia, are full of temples. Some of the newer built temples are mostly located in more accessible places, while older temples can often be found inside the cave. To get to them, of course, you will have to do light cardio, but believe me, it’s worth it.

The temple we visited was inside the cave. We discovered it accidentally, and I remember we were climbing through the rocks to get into it. The temple looked slightly uncomfortable and full of cobweb. It had an altar on which were mostly old scented sticks that they used when praying. I remember there were some small doors above an altar that looked mysterious, and we also wanted to think that something mysteriously lies behind them.

We continued our journey towards Mua Caves, an absolutely perfect place.
Here, I just have to mention briefly that before leaving the hotel, the owner advised us that we don’t need to pay to park in Mua Caves. Hm, okay.

Upon arrival, we were suddenly stopped by some people who were in uniforms and told us to get there and pay our parking spots. It was weird because the hotel owner told us we don’t need to pay anything. But those men were in uniforms, they were serious, and they didn’t let anyone extend to the entrance to Mua Caves.

There was also one couple from the US who shared the same information as we did about the parking charge. We were already close to paying because people in uniforms were still serious, but that couple from the US have been persistent in not paying to park. After ten minutes of negotiation, we began to doubt that it was a scam and we just passed through them. In the end, it really turned out that was a scam and these people dressed in uniforms just to look more serious and to confuse us.

Mua Caves has fascinated us. Of course, you also have to do cardio, but it was so worth it. To the top, we went by really steep stairs, and it took us about 20 minutes. On the way to the top, we saw little goats jumping from nowhere. A wonderful scene, and that’s happening when you are in the middle of nature.
When we reached the top, we were tired, some people were throwing up, but it was so beautiful that I can’t not even describe it.

Travelin to Mua Cavec, Vietnam

While we were returning back, we noticed a small path that led to a cave. It was a real cave, it was dark, and there was a lot of water from which large stones appeared as a path. I had to walk on that. I admit it was very scary to walk because the only light was from a cell phone and it was really dark and, I was afraid I could fall into that water. Eventually, we came to the part that seemed too hard to keep going.

Upon arrival at the hotel, the owner welcomed us with a purple brandy, made from rice. Một hai ba vô! It’s a Vietnamese toast!

The next day was the day to go to a new place. The day I regret I visited Vietnam.
But more on this in my next travel post.

Has any of you visited Vietnam and what’s your experiences?
Write down in the comments below and let me know!

You may also like...

1 Comment

  1. Vesela says:

    Bello! Sono tuo fan!!!! :*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *